Het merendeel van de Nederlanders heeft weinig verstand van daken. Hierdoor weten veel mensen bijvoorbeeld niet dat er verschillende dakconstructies zijn. Dit is echter wel degelijk het geval. Om u enigszins wegwijs te maken in deze wereld zetten wij hieronder de 8 bekendste dakconstructies op een rijtje. Het gaat hier zowel om constructies voor platte als hellende daken.

De 3 dakconstructies voor platte daken

We beginnen hier met de constructies voor een plat dak. Een plat dak bestaat eigenlijk uit één horizontaal vlak. Er kan een kleine hellingshoek zijn, zodat het water vlot afgevoerd kan worden. Als de helling hoger is dan 15 graden is er echter geen sprake van een plat dak meer. In dat geval is er sprake van een lessenaarsdak. Vaak ziet een plat dak er stijlvol en strak uit. Er zijn talloze constructies voor platte daken, maar wij richten ons hier tot een koud plat dak, warm plat dak en een omgekeerd plat dak. Deze constructies zijn van belang als u dakisolatie wilt aanbrengen. Wij adviseren ook om altijd uw dak te laten isoleren. Deze drie typen dakconstructies lichten we hieronder kort toe.

Het koud plat dak

dakconstructies

Dit type dakconstructie komt vandaag de dag niet bijzonder veel meer voor bij platte daken. Waarom niet? Omdat de isolatie bij een koud plat dak wordt aangebracht onder de dakvloer. Deze dakconstructie brengt een aantal nadelen met zich mee. Allereerst zijn er bij een koud plat dak veel meer schommelingen in de temperatuur in uw woning. Daarbij komt dat er ook nog sneller condensatie plaats kan vinden. Hier zit u niet op te wachten, zeker niet wanneer de constructie zelf van hout is. Condensatie kan er in dat geval namelijk voor zorgen dat er op den duur houtrot ontstaat. Bovendien wordt uw dakbedekking bij een koud plat dak niet goed beschermd. Dit betekent dat de dakbedekking aanzienlijk minder lang meegaat.

Het warm plat dak

Naast een koud plat dak kennen we ook een warm plat dak. Vandaag de dag kiezen veel mensen voor dit type dakconstructie. In tegenstelling tot een koud plat dak wordt de isolatie niet onder de onderlaag aangebracht, maar erboven. Het grote voordeel hiervan is dat uw constructie een stuk beter beschermd wordt. De verschillende lagen zorgen er namelijk voor dat bijvoorbeeld vocht minder snel door kan dringen tot de constructie. Daarnaast blijft de temperatuur in de ruimte onder een warm plat dak veel constanter. Bovendien hoeft u niet zo vaak op of om te kijken naar een warm plat dak. Dit type dakconstructie gaat namelijk langer mee dan een koud plat dak.

Het omgekeerd plat dak

Het laatste type dakconstructie dat we hier behandelen is een omgekeerd plat dak. Dit type lijkt het meeste op een warm plat dak. Er is echter wel een wezenlijk verschil. Het isolatiemateriaal wordt hier namelijk bovenop de dakbedekking geplaatst. Voor uw dakbedekking is dit zeer voordelig. Waarom? Omdat de dakbedekking namelijk ook de binnentemperatuur aanneemt. Daarbij komt dat de dakbedekking minder te verduren heeft. Dit geldt eveneens voor de dakconstructie. Bij een omgekeerd plat dak gaan uw dakbedekking en dakconstructie dus een stuk langer mee. Wilt u een omgekeerd plat dak? Dan moet uw dak wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet iedere woning kan dus standaard voorzien worden van een omgekeerd plat dak.

Voordelen Nadelen
Een plat dak
 • De uitstraling
 • Aerodynamisch
 • Onderhoudskosten
 • Waterafvoer

De 5 dakconstructies voor hellende daken

Hierboven kwamen een aantal verschillende dakconstructies voor platte daken naar voren. Ook voor hellende daken kunt u echter kiezen voor verschillende constructies. Wij zetten de vijf meest voorkomende dakconstructies voor een hellend dak hieronder op een rijtje.

Het zadeldak dakconstructie

dakconstructies

We beginnen de dakconstructies voor hellende daken met het zadeldak. Waarom? Omdat dit verreweg het meest voorkomende type dakconstructie is in ons land. Een zadeldak kan een dakdekker eenvoudig plaatsen. Zo’n dak bestaat namelijk uit twee schilden die tegen elkaar geplaatst worden. De bevestiging van de schilden gebeurt aan gordingen. De dakdekkers zullen de buitenkant van het zadeldak voorzien van panlatten. Zodra de schilden bevestigd zijn op de spanten en gordingen, wordt het dak afgewerkt met dakpannen. Op deze manier biedt uw woning goede bescherming tegen de wisselende weersomstandigheden in ons land.

Tegenwoordig zijn er ook complete zadeldaken op de markt. Deze bestaan uit zelfdragende dakelementen die van de goot tot aan de nok lopen. Deze elementen zijn al voorzien van onder meer isolatie en panlatten. U hoeft dit later dus niet meer aan te brengen. De zijkanten van een zadeldak worden vaak gevormd door een gemetselde muur. Deze wordt gemetseld tot net onder de nok van het dak.

Voordelen Nadelen
Een zadeldak
 • Aerodynamisch
 • Waterafvoer
 • Ruimte onder het dak
 • Kosten
 • Het uitzicht

Het schilddak dakconstructie

Schilddak

Veel mensen verwarren een zadeldak met een schilddak. Dit valt aan de ene kant wel te verklaren, want deze twee dakconstructies lijken ook wel veel op elkaar. Zo bestaat een schilddak bijvoorbeeld ook uit twee dakelementen. Het verschil is dat er bij dit type dakconstructie ook nog gebruik wordt gemaakt van twee driehoekige schilden. In totaal gebruikt een dakdekker dus vier schilden.

De driehoekige schilden vormen de korte zijden van een schilddak. Aan de twee lange zijden worden de twee trapeziumvormige schilden geplaatst. De vier schilden hebben meestal overal dezelfde helling. Hierdoor is er onder iedere zijde van deze dakconstructie evenveel ruimte. Bij een schilddak worden de schilden bevestigd op gordingen. Aan de buitenzijde zitten eveneens panlatten, waar de dakpannen vervolgens op geplaatst kunnen worden.

Voordelen Nadelen
Een schilddak
 • Aerodynamisch
 • De uitstraling
 • De ventilatie
 • Ruimte onder het dak

Het mansardedak dakconstructie

mansardedak

Het mansardedak is een type dakconstructie dat men al eeuwenlang gebruikt. Voor het ontstaan ervan moeten we namelijk al terug naar de Franse barokarchitectuur. Dit type dakconstructie herkent u aan de verschillende hellingspercentages. Zo is het onderste deel van een mansardedak aanzienlijk steiler dan het bovenste gedeelte. In sommige gevallen is het onderste deel van dit type dakconstructie bijna recht.

Dit type dak was halverwege de jaren ’90 ongekend populair. Het mansardedak werd voornamelijk gebruikt bij kleinere woningen. Met deze dakconstructie kon de zolder namelijk vergroot worden. Het steile onderste deel van dit dak zorgde immers voor aanzienlijk meer ruimte onder het dak. Bij woningen die tegenwoordig gebouwd worden, wordt echter niet of nauwelijks nog gekozen voor een mansardedak. Dit komt ook doordat dit type dakconstructie van nature minder sterk is dan een driehoekige constructie. Bij de overgang van het steile naar het minder steile gedeelte ontstaat namelijk een flinke knik. Hierdoor moeten vier balken gebruikt worden die allemaal op dezelfde plek samenkomen. Hierdoor kan de bovenste verdieping van een woning alsnog niet altijd gebruikt worden zoals gewenst. De balken kunnen namelijk behoorlijk in de weg zitten.

Voordelen Nadelen
Een mansardedak
 • De ruimte onder het dak
 • De uitstraling
 • De onderhoudsintensiviteit.
 • Kosten

Het lessenaarsdak dakconstructie

Lessenaarsdak

De soorten dakconstructies die we hierboven behandelden, bestonden allemaal uit minimaal twee dakschilden. Dit is bij een lessenaarsdak niet het geval. Dit type dakconstructie bestaat namelijk slechts uit één dakschild. Wat dat betreft is een lessenaardak dus wel enigszins te vergelijken met een plat dak. Het enkele dakschild ligt echter niet plat op uw woning. Nee, want er is namelijk wel degelijk sprake van een helling. Er dient namelijk sprake te zijn van een hellingspercentage van minimaal 15 procent.

Bij een lessenaarsdak worden de muren altijd schuin opgemetseld, zodat direct de juiste helling ontstaat. Zodra de muren klaar zijn, worden hier gordingen in verankerd. Op deze manier zijn de muren niet alleen verantwoordelijk voor het draagvermogen van dit type dak. Bovenop de gordingen plaatst de dakdekker vervolgens de dakconstructie. Een lessenaarsdak kunt u niet alleen bedekken met dakpannen, maar ook met leien.

Voordelen Nadelen
Een lessenaarsdak
 • Waterafvoer
 • De ruimte onder het dak
 • Persoonlijke smaak.

Het tentdak dakconstructie

Tentdak

Een tentdak en een schilddak lijken op het eerste oog veel op elkaar. Toch zijn het andere soorten dakconstructies. Een tentdak bestaat namelijk uit vier driehoekige schilden van dezelfde grootte. De bovenste punten van deze schilden komen samen in de nok van het dak. Dakdekkers verstevigen de constructies door de dakrand (opstand) te verhogen. Dit gebeurt doorgaans met zo’n 90 centimeter, maar dit kan per dak verschillen. Wilt u een nog hogere opstand? Besef u dan wel dat er hierdoor minder ruimte overblijft onder het dak.

Net als bij de meeste dakconstructies die we hierboven behandelden, bestaat de constructie van een tentdak ook uit houten spanten. Om de draagkracht van de vier schilden te verdelen, worden de spanten evenredig verdeeld over de vier zijden. Ook bij dit type dakconstructie wordt de buitenkant van de schilden voorzien van panlatten, zodat u er eenvoudig dakpannen op aan kunt brengen.

Voordelen Nadelen
Een tentdak
 • Natuurlijke isolatie
 • Aerodynamisch
 • Ruimte onder het dak
 • Het onderhoud

Schakel een dakdekker van DakPro in!

Wanneer u interesse heeft in een van deze dakconstructies, dan kunt u contact opnemen met een van onze dakdekkers. Deze kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Vind een dakdekker in uw regio.