Steeds meer huishoudens overwegen het gebruik van zonnepanelen op het (plat) dak van hun woning. Zonnepanelen zorgen dat een deel van de benodigde stroom in huis wordt opgewekt, waarmee de energiekosten afnemen. In de afgelopen jaren is het rendement van een gemiddeld zonnepaneel sterk toegenomen. Daar waar de prijs hiervan juist iets daalde. Bij het monteren van zonnepanelen op het dak van uw woning zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de meest geschikte zijde van het dak, de maximale draaglast van uw dakconstructie, enzovoorts. In dit artikel gaan we in op de vraag: hoeveel zonnepanelen kan ik op mijn dak plaatsen?

Waar moet u rekening mee houden?

Er zijn verschillende factoren, die invloed hebben op de maximale draaglast van uw dak en het aantal zonnepanelen die u op het dak kunt laten monteren. Het gebruik van zonnepanelen op de noordzijde van uw dak is bijvoorbeeld veel minder interessant, dan het gebruik hiervan aan de zuidzijde. Aan de noordzijde zal de opbrengst beperkt zijn, waardoor het relatief veel tijd kost om een investering terug te verdienen. Onderstaand vindt u de belangrijkste factoren, met daarbij steeds een korte toelichting. Het is sterk aan te raden om voorafgaand aan het bestellen van de zonnepanelen een dakdekker te raadplegen. Een dakdekker kan met u meekijken en voor u berekenen, hoeveel zonnepanelen u op uw dak kunt plaatsen.

Houd rekening met schaduw

hoeveel zonnepanelen op plat dak

Schaduw is een van de factoren die het rendement van zonnepanelen negatief kan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan schaduw als gevolg van bouwconstructies rondom uw woning, bomen in de directe omgeving van uw huis, enzovoorts. U kunt er in zo’n geval voor kiezen om een boom te laten kappen of de zonnepanelen op een andere plek te leggen. Overigens zorgt schaduw niet alleen voor een verminderd rendement. Ook kunnen de zonnepanelen sneller beschadigd raken, door de algen die baat hebben bij schaduwplekken op uw dak. U herkent ze aan de groene aanslag op bijvoorbeeld dakpannen.

Houd rekening met de wind

Naast schaduw kan ook de wind meespelen in het bepalen van het aantal zonnepanelen dat u op het dak van uw woning kunt laten plaatsen. Dit geldt voornamelijk voor zonnepanelen die op een plat dak geplaatst worden. Hierbij worden de zonnepanelen met een bepaalde hoek gemonteerd, zodat de opbrengst hiervan optimaal is. De hoek zorgt er echter ook voor, dat de wind onder de zonnepanelen kan komen. Bij een hevige storm zouden de zonnepanelen losgerukt kunnen worden van de dakbedekking, als deze niet stevig gemonteerd zijn. De manier van monteren heeft invloed op het totaal aan zonnepanelen dat u kunt plaatsen.

Houd rekening met de afmetingen van uw dak en de dakrand

Ook niet onbelangrijk bij het berekenen van het aantal zonnepanelen dat u op uw dak kunt plaatsen: de afmetingen van uw dak en de dakrand. De zonnepanelen moeten altijd volledig op het dak liggen en mogen dus niet over deze dakrand hellen. Bereken zelf het oppervlak van de zijde van het dak waar u de dakpannen wilt leggen. Bekijk vervolgens hoe vaak het formaat van een los zonnepaneel binnen dit oppervlak past. Houd er hierbij rekening mee, dat zonnepanelen op een plat dak altijd op enige afstand van elkaar gemonteerd worden. Doet u dit niet, dan zorgt het voorste zonnepaneel voor schaduw op het tweede.

Houd rekening met de afstand tussen de panelen

Reeds werd al kort benoemd, dat zonnepanelen op een plat dak op enige afstand bij elkaar vandaan staan. Dit geldt voor de lengte van de zonnepanelen. In de breedte liggen zonnepanelen op een plat dak tegen elkaar aan. Legt u de zonnepanelen in een schuin dak, dan worden deze eveneens tegen elkaar aan gemonteerd. Dat geldt vaak ook voor zonnepanelen die op het schuine dak geplaatst worden. Hier kunnen de zonnepanelen elkaar immers niet overschaduwen, waardoor het rendement hiervan optimaal benut wordt bij het tegen elkaar aan plaatsen van de rijen zonnepanelen.

Hoe plaats ik de zonnepanelen voor het beste rendement?

Op basis van de reeds beschreven factoren, kunt u bepalen hoe u de zonnepanelen het beste op uw dak kunt laten leggen. Kies bij voorkeur voor de zijde van het dak, die de meeste zon krijgt. Dit is vaak ook de zijde waar u de minste algengroei ziet. Wanneer een zijde van het dak op het zuiden gelegen is, zal dit vrijwel altijd de beste keuze zijn. Een andere factor die meespeelt zijn de bomen en bebouwing rond uw woning. Heeft u aan de zuidzijde van het dak bijvoorbeeld flats staan? In dat geval kan het de overweging waard zijn om de zonnepanelen naar de oost- of westzijde van het dak te verplaatsen.

Bij een plat dak is het voornamelijk belangrijk om te kijken naar de hellingshoek van de zonnepanelen. Voordeel van een plat dak is dat u de zonnepanelen altijd richting het zuiden kunt laten monteren. Zou u een verkeerde hellingshoek gebruiken, dan gaat een deel van het rendement van de zonnepanelen verloren. Laat u hierover adviseren door een verkoper van zonnepanelen of een dakdekker.

Welke soorten zonnepanelen kan ik plaatsen op een plat dak?

Wanneer u zonnepanelen op een plat dak wilt laten plaatsen, wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde console. De console zorgt er op een plat dak voor, dat de zonnepanelen in de juiste hellingshoek komen te staan. Vooraf wordt berekend wat in uw situatie de beste hellingshoek is. Doordat de hellingshoek bij platte daken kan worden aangepast, is het rendement van zonnepanelen op een plat dak doorgaans hoger dan op schuine daken. Op schuine daken is de hellingshoek immers niet of nauwelijks aan te passen. De consoles kunnen op verschillende manieren gevuld worden. Er kan gekozen worden tussen onder meer grind, zandzakken en stenen.

Vaak hangt het af van de exacte plaatsing van de zonnepanelen op een plat dak, wat het mooiste is. Wanneer u de zonnepanelen bijvoorbeeld vanaf een balkon kunt zien, zijn zandzakken mogelijk de minste slimme optie. Grind staat in zo’n geval beter. Daarbij verschilt ook de uitstraling van de consoles zelf. Des te goedkoper de zonnepanelen, des te simpeler het model van de console ook is. Dit hoeft overigens niets te zeggen over het rendement van de zonnepanelen. Wanneer u de zonnepanelen ziet, is het slim om voor een iets duurder model te kiezen.

Rekenvoorbeeld aantal zonnepanelen bij een plat dak van 50 m2

Zoals reeds werd aangehaald, biedt het gebruik van zonnepanelen op een plat dak het hoogste rendement. Mocht u een combinatie van een plat- en schuin dak hebben, dan loont het zodoende om de zonnepanelen op het platte deel te monteren. Naast het hoge rendement biedt het gebruik van zonnepanelen op een plat dak nog meer voordelen:

  • Zonnepanelen voor een plat dak zijn over het algemeen goedkoper, maar wel iets minder mooi.
  • Doordat de zonnepanelen iets boven het dak staan door de hellingshoek, wordt het dak beter gekoeld door de wind.
  • De zonnepanelen staan niet altijd in het zicht op het plat dak. Daar waar ze op een schuin dak altijd te zien zijn.
  • Over het algemeen verdient u de zonnepanelen op een plat dak sneller terug dan op een schuin dak.

Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld van het gebruik van zonnepanelen op een plat dak met een oppervlak van 50 vierkante meter. In plaats van op het dak, zou u de zonnepanelen ook in de tuin kunnen plaatsen als u hier de ruimte voor heeft.

Rekenvoorbeeld: hoeveel zonnepanelen op een dak van 50 m2?

Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een dak van 50 vierkante meter, waarbij geen van de zijden hiervan belemmerd wordt door andere gebouwen of bijvoorbeeld hoge komen. Schaduw zou een van de zijden uit kunnen sluiten. In ons voorbeeld kunnen de zonnepanelen gericht worden op het zuiden.

Ook wordt uitgegaan van een formaat van 10 bij 5 meter. In deze situatie is het mogelijk om in totaal 12 zonnepanelen te plaatsen. Deze zonnepanelen hebben bij een gemiddeld rendement (circa 255 Wp per paneel) een vermogen van 3.060 Watt. Dit komt overeen met een jaarlijkse opbrengst van circa 2.600 kWh. Afhankelijk van de energieprijs en de afschrijving van de zonnepanelen, verdient u deze in circa 7.5 tot 10 jaar terug.

Ter illustratie: een schuin dak van 3 meter hoog en eveneens 10 meter breed kan circa 7 zonnepanelen kwijt. Hoewel het totale oppervlakte groter is dan bij een plat dak (u heeft immers twee zijden), zullen de zonnepanelen alleen aan de zuidzijde gemonteerd worden voor een optimaal rendement.

Tip! Kijk ook eens naar zonnepannen!

Vind een dakdekker in uw regio.