De afkorting LTA staat voor lichttoetredingsfactor absoluut. Over het algemeen wordt dit begrip gebruikt om de lichttoetredingsfactor van een raam of en beglazingssysteem mee aan te duiden. Met de LTA-waarde wordt de verhouding tussen de hoeveelheid zonnestralen die binnenkomen en de opvallende zonnestralen die zichtbaar zijn bij een loodrechte invalshoek aangegeven. Wanneer een woning over enkel glas beschikt, is de lichttoetredingsfactor absoluut 0,9. Indien een huis voorzien is van HR++ glas ligt de LTA-waarde doorgaans op 0,7 tot 0,8. Als een pand voorzien is van donkere ruiten, wordt de LTA-waarde automatisch lager, omdat het voor licht lastiger is om naar binnen te komen. De lichttoetredingsfactor kan ook verminderd worden met een zonnescherm.

Vind een dakdekker in uw regio.