NEN 6050 is een norm die is vastgesteld om de kans op brand bij werkzaamheden aan een gesloten dakbedekkingssysteem tot een minimum te beperken. In deze norm staan eisen waaraan moet worden voldaan om de risico’s op brand bij werken met open vuur op het dak zo klein mogelijk te maken. De NEN 6050-norm is niet alleen van toepassing bij nieuwbouwhuizen, maar moet ook toegepast worden bij werkzaamheden aan een gesloten dakbedekkingssysteem van bestaande huizen. Deze norm houdt onder meer in dat dakdekkers bij werkzaamheden met open vuur eerst dakranden en afvoeren af moeten schermen om de kans op brand te beperken.

Vind een dakdekker in uw regio.