Onder een daknok verstaan we de bovenste rand van de dakbedekking. De daknok, welke overigens ook wel nokvorst genoemd wordt, verbindt de dakpannen aan de ene zijde van uw dak met die aan de andere zijde. Op deze manier kan onder meer voorkomen worden, dat vocht bij uw dakbedekking naar binnen sijpelt. Daarbij ziet een nokvorst er netter uit! Vanaf de daknok stroomt het hemelwater via de dakpannen naar de dakgoot en regenpijp. Eens in de zoveel tijd kan het vervangen van de daknok noodzakelijk zijn. Op deze pagina leest u meer over het vervangen van de daknok en de noodzaak hiervan.

Welke problemen kan een verouderde daknok met zich meebrengen?

Een verouderde daknok kan verschillende problemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een nokvorst steeds iets losser kan komen te zitten door erosie aan de bevestiging hiervan. Wanneer een element van de daknok wegwaait tijdens een herfststorm, kan dit ertoe leiden dat hemelwater onder uw dakbedekking terecht komt. Het leidt tot een lekkage, waarvan de gevolgen groot kunnen zijn. Het vocht trekt in de isolatie onder uw dakbedekking en kan daar voor onder meer houtrot zorgen. Ook kunnen er vochtplekken op het plafond of bijvoorbeeld uw muren ontstaan. Het herstel hiervan is lastig en vergt een flinke investering.

Houtrot leidt er daarbij toe, dat de constructie van uw dak ernstig zal verzwakken. Dit geldt in het bijzonder voor houtrot in de nokbalk. Is de houten balk die direct onder de daknok ligt en beschermd wordt door de halfronde dakpannen op de nok van uw dak.

Verschillende soorten daknokken

Daknokken worden in de basis in twee soorten aangeboden, namelijk: een gesloten nok en een ventilerende nok. Verschillende factoren bepalen welk type daknok het meest geschikt is voor uw pand. Een gesloten nok wordt normaliter in cement mortel geplaatst en vervolgens met spijkers vastgezet aan het dak. Ook wordt dit model daknok afgebold en afgevlakt aan de randen en zijkanten. Gebruikt u een gesloten nok op een monumentaal pand, dan wordt er geen cement mortel gebruikt maar kalkspecie mortel.

Het alternatief voor een gesloten nok is een ventilerende nok. Hierbij worden ondervorsten, ruiterrollen en bijvoorbeeld loodslabben vastgenageld aan een zogenaamde ruiterbalk. Ook worden deze elementen naar de dakpannen toe afgedicht, om te voorkomen dat hier vocht onder kan komen. De vorsten worden in dit geval afgeschroefd met een specifiek soort schroef. Tegelijkertijd worden de stormranden gedicht met een dakmortel of bijvoorbeeld een laagje kit.

Hoe kan een daknok tot problemen leiden?

daknok vervangen

Zoals reeds beschreven werd, kunnen daknokken op verschillende manieren worden vastgezet. Een daknok kan middels metalen nagels worden gemonteerd, maar ook met spijkers. Beide elementen kunnen na verloop van tijd erosie vertonen. Erosie is het gevolg van een langdurige blootstelling aan verschillende weersomstandigheden. Die erosie treedt ook op aan de cementlaag rond de daknok. Door de erosie zal de daknok steeds iets losser komen te zitten. Op het moment dat er speling ontstaat tussen de daknok en andere onderdelen van de dakbedekking, kunnen er problemen ontstaan.

In een eerdere alinea las u al, dat vocht in de houten draagbalk onder de daknok trekt bij een lekkage. Deze daknok heeft een grote invloed op de stabiliteit van de gehele constructie. Het is om die reden belangrijk, dat houtrot in deze balk in een vroeg stadium gesignaleerd een aangepakt wordt.

Uw daknok repareren of renoveren

Wanneer er scheuren ontstaan in de cementlaag onder de daknok, of wanneer deze op een andere wijze beschadigd raken is het vervangen of renoveren hiervan noodzakelijk. Het voorkomt een verergering van de schade aan het dak. Onderstaand beknopte stappenplan toont u op welke wijze het renoveren van een daknok in z’n werk gaat. In de basis zijn er drie mogelijkheden om uw daknok te renoveren, namelijk: door deze te vervangen voor een ventilerende nok, door dakpasta te gebruiken of door voor een cementen afdichting te kiezen.

Ventilerende nok op het dak aanbrengen

 1. Zorg dat de oude daknok volledig verwijderd is en controleer het dak goed op eventuele cementresten. Ook het lood onder de daknok dient verwijderd te worden, als dit versleten is.
 2. Bevestig ruiterbalksteunen van roestvrij staal op de daknok en zorg dat hier de ruiterbalken op worden gemonteerd.
 3. Breng nu een universele nokband aan op de ruiterbalken. Van een afstand lijkt het bij deze nokbanden net, alsof er dakpannen op uw daknok liggen. Het voordeel van een nokband is echter dat deze voorzien zijn van kleine openingen. Zo kan het dak ventileren.
 4. Zorg er tenslotte voor dat de nokvorsten stevig worden vastgeschroefd.

Aansmeren van de bestaande daknok met dakpasta

 1. Verbeter de hechting van de daknok aan de dakpannen, door gebruik te maken van bijvoorbeeld Flexim dakpasta. Hierbij is het belangrijk eerst de bovenste rij dakpannen schoon en droog te maken.
 2. Breng de dakpasta op de schone en droge dakpannen aan en druk de nokvorst hier vervolgens stevig op aan.
 3. Controleer goed of er aan de onderzijde van de daknok geen kieren zichtbaar zijn, nadat u de nokvorst heeft aangedrukt.

Het gebruik van cement om de daknok stevig vast te zetten werkt op dezelfde wijze als het gebruik van dakpasta.

Uw daknok vervangen bij schade

In sommige gevallen is de daknok dermate ernstig beschadigd, dat het renoveren hiervan niet de moeite waard is. Dit geldt bijvoorbeeld voor nokpannen die door de jaren heen poreus zijn geworden. Deze pannen nemen het hemelwater op, wat de houten balk onder de nokpannen kan beschadigen. U kunt uw daknok in zo’n geval volledig vervangen. Vindt u het eng om op grote hoogte werken? Schakel in dat geval een dakdekker in om u hierbij te laten helpen.

Stappenplan: daknok vervangen op uw dak

 1. Zorg dat de oude daknok van uw dak verwijderd wordt. Haal hierbij ook de oude cementresten weg. Mocht het lood onder de daknok slijtage vertonen of beschadigd raken door het verwijderen van de cementresten, dan dient u ook deze weg te halen.
 2. Haal nu de bovenste rij met dakpannen weg. Doe dit aan beide kanten van het dak. U kunt de dakpannen reinigen en deze nogmaals gebruiken of ze volledig vervangen. Vaak zit er aan het uiteinde van de dakpannen oud cement. Het verwijderen hiervan kost veel tijd en komt de kwaliteit van de dakpannen doorgaans niet ten goede.
 3. Leg nu een nieuwe rij dakpannen op uw dak en breng de nokvorst aan. In de meeste gevallen wordt dit gedaan middels cement en bijvoorbeeld schroeven.
 4. Tot slot dient u te controleren of de nokpannen stevig vastzitten en niet van het dak kunnen waaien bij een hevige storm.

Laat uw daknok vervangen door onze dakdekkers

Zoals eerder al benoemd werd, kan werken op de nok van uw dak best een beetje eng zijn. Daarbij heeft niet iedereen de benodigde materialen in huis, om een reparatie aan de daknok uit te kunnen voeren. Voorkom gevaarlijke situaties, door voor de hulp van onze dakdekkers te kiezen! Zij hebben een ruime ervaring in het herstellen van een beschadigde daknok en het vervangen hiervan, als een renovatie niet meer mogelijk blijkt te zijn. Vooraf voorzien we u van advies over het meest geschikte soort nokvorst. Bent u tevreden met het voorstel? In dat geval gaan we direct voor u aan de slag, om de nieuwe nokvorst op het dak te monteren.

 

 

Vind een dakdekker in uw regio.